Jak ogłosić bankructwo wg nowych zasad?

Bankructwo konsumenckie

Ostatniego dnia 2014 r. obowiązywać zaczęły nowe zasady ogłaszania niewypłacalności. Jak mają obecnie wyglądać wnioski o upadłość konsumencką, by były zgodne z prawem i korzystnie wpłynęły na naszą sytuację finansową?

Od ostatniego dnia minionego roku w Polsce obowiązują nowe zasady ogłaszania upadłości konsumenckiej. Eksperci zapewniają, że są one łagodniejsze od poprzednich, a przez to dogodne dla bankruta, który ma teraz szansę uniknięcia spirali długów wynikających z jego fatalnej sytuacji materialnej.

Według nowych reguł ogłaszania bankructwa, pierwszym istotnym krokiem, jaki należy podjąć, by ogłosić upadłość z szansą na uniknięcie obowiązku spłaty wszystkich długów, jest sporządzenie odpowiedniego wniosku do sądu. Musi się w nim znajdować dokładne wyjaśnienie okoliczności, w jakich zaciągnięte zostały poszczególne długi. Trzeba opisać ówczesną sytuację finansową oraz zauważalne wtedy perspektywy spłaty zadłużenia. Musimy jednak być świadomi faktu, że jeśli do bankructwa doszło z naszej winy lub z powodu szczególnego zaniedbania, to nie mamy większych szans na korzystny dla nas wyrok. Wskazując na powody uniemożliwiające spłatę długu można powoływać się na aktualne przeszkody utrudniające zarabianie sumy wystarczającej na spłatę należności.

We wniosku wymagane jest też podanie wszystkich wierzytelności i informacji na ich temat, m.in. danych wierzycieli wraz z adresami, wysokości zadłużeń, terminu ich zapadalności, informacji na temat zabezpieczeń długów. Niezbędne będzie również przygotowanie szczegółowego wykazu posiadanego majątku. Złożenie wniosku w sądzie wiąże się z opłatą w wysokości 30 zł, choć w wyjątkowych sytuacjach można starać się o jej umorzenie. Na podstawie dokumentu sąd może wydać postanowienie o ogłoszeniu bankructwa.

Dopiero po wyroku można rozpocząć postępowanie likwidacyjne polegające na spieniężeniu majątku dłużnika i opracowaniu planu spłaty jego długów. Jeżeli jednak sytuacja zadłużonego nie daje żadnych szans na spłatę należności, to sąd może zadecydować o umorzeniu długów. Zmiany w przepisach dają też możliwość skorzystania z pożyczki ze Skarbu Państwa, która pozwala pokryć koszt postępowania upadłościowego. W skrajnych przypadkach także ona może zostać umorzona. Istnieje również opcja pomocy w zawarciu ugody z wierzycielem. Dłużnik ma wtedy szansę negocjowania zasad spłaty długów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.