Jaka jest odpowiedzialność za długi spadkowe?

Post Image

26 sierpnia 2014 r. do Sejmu wpłynął projekt ustawy zmieniający zapisy kodeksu cywilnego między innymi w zakresie prawa spadkowego. Nowelizacja ma wejść w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, a Sejm przyjął ją na początku lutego. Możliwe więc, że nowe przepisy wejdą w życie jeszcze w 2015 roku.

Czytaj dalej

Jak napisać wniosek o egzekucję długu?

Post Image

Wniosek o egzekucję długu, czyli tzw. wniosek egzekucyjny, jest zwieńczeniem procesu sądowego, w sytuacji gdy dłużnik nadal nie chce spłacić swojego zadłużenia względem wierzyciela.

Czytaj dalej

Jak ogłosić bankructwo wg nowych zasad?

Post Image

Ostatniego dnia 2014 r. obowiązywać zaczęły nowe zasady ogłaszania niewypłacalności. Jak mają obecnie wyglądać wnioski o upadłość konsumencką, by były zgodne z prawem i korzystnie wpłynęły na naszą sytuację finansową?

Czytaj dalej

Jakie jest postępowanie odszkodowawcze po kolizji?

Post Image

Przepisy dotyczące roszczeń należnych z tytułu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, przyznają poszkodowanemu w wypadku drogowym pierwszeństwo w ich dochodzeniu od sprawcy tego wypadku. Jednak faktyczną wypłatę odszkodowania przejmuje na siebie zakład ubezpieczeń, w którym sprawca miał wykupioną polisę OC.

Czytaj dalej

Jak zrzec się spadku?

Post Image

Pojęcie zrzeczenia się spadku, często utożsamiane jest i używane zamiennie z pojęciem odrzucenia spadku, jednak są to zupełnie odmienne instytucje wywodzące się z kodeksu cywilnego.

Czytaj dalej

Jaka jest odpowiedzialność za długi współmałżonka

Post Image

Powstanie wspólności majątkowej, w niektórych przypadkach, wiąże się także ze wspólnym ponoszeniem odpowiedzialności za długi zaciągnięte przez jednego z małżonków. Jednak odpowiedzialność taka dotyczy długów powstałych jedynie w trakcie trwania małżeństwa i obejmuje majątek, wspólnie w tym czasie nabyty.

Czytaj dalej

Kiedy możliwa jest eksmisja?

Post Image

Eksmisja niemal zawsze dotyczy osób, które korzystają z lokalu, nie mając przy tym do niego żadnego tytułu prawnego. Lokator, który utracił prawo do korzystania z mieszkania, jest zobowiązany do niezwłocznego wyprowadzenia się z niego.

Czytaj dalej

Jakie uprawnienia ma komornik, a jakie windykator?

Post Image

Wiele osób uważa, że zawód komornika i windykatora są zawodami tożsamymi, nie jest to jednak prawda. Mimo iż zadaniem zarówno komornika jak i windykatora jest odzyskanie zaległych należności od dłużnika, to komornik ma w tym celu o wiele więcej narzędzi i uprawnień.

Czytaj dalej

Prawo do wizerunku, czyli co dziś może osoba fotografowana?

Post Image

W dobie wszechobecnych na ulicach i w innych miejscach publicznych kamer i aparatów fotograficznych pojawia się problem naruszania prawa do wizerunku. Na co w takim razie może sobie pozwolić fotograf, a jakie prawa ma osoba fotografowana?

Czytaj dalej

Polskie prawo a deklaracja sumienia lekarzy. Czy prof. Chazan łamie prawo?

Post Image

Deklaracja sumienia lekarzy to obecnie jeden z najbardziej kontrowersyjnych, ale i najczęściej poruszanych tematów w mediach. Wielu Polaków twierdzi, że każdy ma prawo żyć zgodnie z własnym sumieniem. Czy jednak deklaracja jest zgodna z prawem?

Czytaj dalej