Kiedy testament jest ważny?

plantic/bigstockphoto.com

Testament jest aktem ostatniej woli, w którym możemy rozdysponować cały majątek naszego życia. Jeżeli nie sporządzimy testamentu, dziedziczenie przebiegnie według ustawy, dlatego, jeżeli zależy nam na tym, jaka część mienia trafi w określone ręce, powinniśmy zatroszczyć się o sporządzenie testamentu. O czym należy pamiętać, aby był on ważny w świetle prawa?

To, jakie kryteria powinien spełniać w pełni legalny testament, regulują przepisy Kodeksu cywilnego. Należy pamiętać za samym słowem „testament” kryje się zarówno dokument, w którym pozostawiamy swoją ostatnią wolę, jak i określona czynność prawna, którą charakteryzują określone cechy.

Kto może sporządzić testament?

Testatorem może zostać jedynie osoba dysponująca pełnymi zdolnościami do czynności prawnych. Należy pamiętać o tym, że w testamencie może zawierać się ostania wola tylko jednej osoby, dlatego dokument sporządzony razem na przykład z małżonkiem będzie nieważny. Testament zostaje wprowadzony w życie dopiero w momencie śmierci spadkodawcy i nie może wywoływać żadnych skutków przed nią.

Jak wygląda sporządzanie testamentu?

Sporządzanie testamentu jest czynnością osobistą i nie możemy dokonać tego poprzez pośrednika. Nie ma jednak potrzeby udawania się do notariusza, możemy dokonać tego sami, korzystając z kartki papieru, którą opatrzymy własnym podpisem i datą. Jako spadkodawca możemy dowolnie dysponować swoim majątkiem. Testament może być przez nas zmieniony lub nawet zniszczony.

Jakie rodzaje testamentu mamy do wyboru?

Testament można sporządzić w wielu formach. Najpopularniejszą z nich jest testament własnoręczny, zwany inaczej holograficznym. Ten dokument będzie ważny, jeżeli zostanie sporządzony własnoręcznie za pomocą ręcznego pisma oraz podpisany i opatrzony datą. Należy pamiętać, że taki testament nie może być sporządzony na komputerze ani maszynie do pisania. Wówczas będzie on potraktowany jako nieważny. Złożony pod nim podpis nie może być w formie parafki ani inicjałów.

Możemy także zdecydować się na testament ustny, zwany alograficznym, który polega na przekazaniu swojej ostatniej woli ustnie w obecności dwóch świadków oraz kierownika urzędu stanu cywilnego. Wówczas oświadczenie spadkodawcy spisywane jest w protokole. Często dokonuje się tego w obliczu rychłej śmierci testatora, w momencie, kiedy nie jest on w stanie spisać testamentu ręcznie. Oświadczenie ustne musi zostać spisane w ciągu roku, w przeciwnym wypadku wola spadkodawcy musi być potwierdzona przed sądem.

Kiedy testament jest nieważny?

Ostatnia wola nie może być spisana przez osobę niepełnoletnią ani taką, która została ubezwłasnowolniona. Testator musi być w pełni władz umysłowych i nie pozostawać pod presją ani groźbą żadnej osoby z zewnątrz. Testament można próbować podważyć w przypadku kiedy nie widnieje na nim żadna data, jednak nie każdy sąd musi uznać ten argument za zasadny.

Pamiętajmy, że najskuteczniejszy, a co za tym idzie najtrudniejszy do podważenia testament, to ten który został sporządzony w obecności notariusza.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.