Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych

arekmalang/bigstockphoto.com

Prezydent podpisał ustawę o wprowadzeniu specjalnego programu emerytalnego. Pracownicze Plany Kapitałowe mają zapewnić dodatkowe pieniądze większości polskich seniorów. Program dotyczy około 11,5 mln osób zatrudnionych w polskich firmach. Będzie on wdrażany etapami i w pełnej wersji będzie obowiązywać od 2021 roku. Nowy system gromadzenia oszczędności jest dobrowolny i można z niego zrezygnować w dowolnym momencie.

Środki finansowe, jakie będą gromadzone w PPK, mają być uzupełnieniem świadczeń emerytalnych dla osób, które zakończyły już aktywność zawodową. Ze względu na niskie emerytury w wielu branżach dodatkowe pieniądze pozwolą seniorom na godne życie. PPK dotyczy wszystkich pracowników, którzy podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu, czyli także osób zatrudnionych na umowę-zlecenie. Pieniądze będą wypłacane po osiągnięciu 60. roku życia, zarówno w przypadku kobiet, jak i mężczyzn.

Autorzy programu proponują dwa rodzaje umów. Pierwsza to umowa o zarządzanie PPK, którą zawiera pracownik oraz instytucja finansowa. Drugi typ to umowa o prowadzenie PPK, gdzie stronami również są pracownik i instytucja finansowa. Wśród dostępnych instytucji wymienia się m.in. fundusz inwestycyjny, fundusz emerytalny zarządzany przed Powszechne Towarzystwo Emerytalne oraz zakład ubezpieczeń.

Podstawowa wpłata do PPK będzie wynosić 2 proc. wynagrodzenia. Wpłata dodatkowa również nie może przekraczać 2 proc. wynagrodzenia. Natomiast pracodawca każdemu pracownikowi będzie wpłacać od minimum 1,5 proc. ale maksymalnie 4 proc. Łącznie daje to nawet 8 proc. wynagrodzenia na konto pracownika w PPK. Niewywiązywanie się przez pracodawcę z obowiązków PPK oznaczać będzie grzywnę od 1000 do nawet miliona złotych. Kontrolę nad prawidłowością funkcjonowania programu prowadzić będzie Państwową Inspekcja Pracy.

Państwo również będzie miało udział w wysokości świadczeń PPK. Jednorazowo, na powitanie każdemu zostanie dodane do konta 250 zł, a każdego roku – po 240 zł. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku, jednak najwięksi pracodawcy, których firmy liczą ponad 250 pracowników, będą mogli przez pół roku przygotowywać się na wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych. Najmniejsze firmy dopiero w 2021 roku przystąpią do programu.

Środki z PPK będzie można wypłacić po ukończeniu 60. roku życia. Jednak tylko 25 proc. zostanie wypłacone jednorazowo, reszta będzie uiszczana co miesiąc w 120 równych ratach, co oznacza wypłacanie pieniędzy przez 10 lat. Osoby poniżej 60 roku życia będą mogły wypłacić przysługujące im 25 proc. środków tylko w przypadku poważnej choroby lub trwałej niezdolności do pracy, która upoważnia do uzyskania renty. Reszta funduszy również będzie wydawana w ratach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.