Wzór rachunku do umowy o dzieło

Jak wystawić rachunek do umowy o dzieło? Pobierz darmowy formularz.

Podstawą do rozliczenia umowy o dzieło jest rachunek. To dokument, który po wykonanej pracy zlecającemu wystawia wykonawca. Rachunek powinien zawierać kwotę brutto oraz wyszczególniać składki na podatek. Dokument podpisują dwie strony umowy. By mieć pewność, że rachunek będzie sporządzony prawidłowo, pobierz wzór, który udostępniamy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.