Porady prawne

Jak wziąć rozwód z obcokrajowcem, którego miejsce pobytu jest nieznane?

Post Image

W czasach globalizacji coraz częściej zdarza się zawieranie małżeństw pomiędzy osobami pochodzącymi z różnych krajów. Nie zawsze jednak związki takie trwają długo i szczęśliwie, a na małżonków spada ciężar związany z przeprowadzeniem rozwodu, który jest bardziej skomplikowany od rozwodu małżeństw obywateli tego samego państwa.

Czytaj dalej

Jakie prawa ma pracownik zwolniony niezgodnie z obowiązującymi przepisami?

Post Image

Nieuzasadnione albo niezgodne z obowiązującym prawem zwolnienie z pracy uważane jest za bezprawne. Pracownik może wówczas dochodzić swoich praw na kilka sposobów.

Tagi:
Czytaj dalej

Ciąża jako okres ochronny dla pracownicy

Post Image

Przepisy zawarte w kodeksie pracy mają na celu ochronę praw pracownika, w tym szczególnie pracownika uprzywilejowanego, jakim jest kobieta w ciąży. Podkreślić należy, że wynikająca z kodeksu ochrona dotyczy wyłącznie kobiet zatrudnionych w oparciu o stosunek pracy, czyli umowę o pracę.

Tagi:
Czytaj dalej

Gdzie szukać pomocy prawnej za granicą?

Post Image

Przebywając za granicą, czy to na stałe czy na krótki urlop, warto zapoznać się z obowiązującymi lokalnie procedurami prawnymi, by wiedzieć, gdzie szukać pomocy w razie konieczności, i nie narażać się na dodatkowy stres.

Czytaj dalej

Kiedy pracodawca może zwolnić dyscyplinarnie?

Post Image

Zwolnienie dyscyplinarne w myśl art. 52 Kodeksu Pracy, następuje gdy pracodawca rozwiązuje umowę o pracę bez wypowiedzenia, z winy pracownika.

Tagi:
Czytaj dalej

Jak bronić się przed przemocą domową?

Post Image

Trudno dokładnie oszacować jak duża jest w Polsce skala przemocy domowej. Bardzo często ofiary nie zgłaszają nigdzie tego, jaki koszmar przeżywają codziennie za zamkniętymi drzwiami. Dzieje się tak ze strachu przed oprawcą, ale często również z nieuzasadnionego poczucia wstydu oraz niewiedzy na temat tego, do kogo się po pomoc zwrócić.

Czytaj dalej

Umowa o zakazie konkurencji

Post Image

Umowa o zakazie konkurencji jest umową zawieraną pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Jej celem jest zapobieżenie ujawniania informacji o firmie przez pracownika. Dotyczy to sytuacji, w których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę

Tagi:
Czytaj dalej

Czym jest intercyza?

Post Image

Umowa majątkowo-małżeńska, potocznie zwana intercyzą, zawierana jest między małżonkami lub osobami, które zamierzają zawrzeć związek małżeński. Prowadzi do ustanowienia, innego niż ustawowy, majątkowego ustroju małżeńskiego. Małżeńskie ustroje majątkowe regulowane są przepisami Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego.

Czytaj dalej

Nielegalne oprogramowanie to kradzież

Post Image

Każda firma chciałaby utrzymywać się jak najniższym kosztem, a uzyskiwać jak największe dochody. Dlatego też przedsiębiorcy starają się zaoszczędzać na czym się da, np. na zakupie legalnego oprogramowania. Należy jednak pamiętać, że jeśli dana osoba prywatna czy firma nabędzie pirackie oprogramowanie, może w każdej chwili ponieść konsekwencje karne i finansowe za naruszenie praw autorskich. Jak […]

Tagi:
Czytaj dalej

Jak złożyć pozew sądowy?

Aby rozpocząć postępowanie sądowe w danej sprawie, przed sądem trzeba najpierw złożyć pozew. Kwestią zasadniczą jest złożenie wniosku do odpowiedniego dla danej sprawy sądu oraz wybór samego jego sposobu złożenia. Odpowiedzi na to pytanie udziela kodeks postępowania cywilnego.

Czytaj dalej