Porady prawne

Jaka jest odpowiedzialność za długi współmałżonka

Post Image

Powstanie wspólności majątkowej, w niektórych przypadkach, wiąże się także ze wspólnym ponoszeniem odpowiedzialności za długi zaciągnięte przez jednego z małżonków. Jednak odpowiedzialność taka dotyczy długów powstałych jedynie w trakcie trwania małżeństwa i obejmuje majątek, wspólnie w tym czasie nabyty.

Czytaj dalej

Formalności związane z rejestracją auta sprowadzonego z zagranicy

Post Image

Formalności związane ze sprowadzeniem auta z obcego kraju i jego rejestracją, zależą od tego, czy pochodzi ono z Unii Europejskiej czy spoza niej. Procedura rejestracja auta pochodzącego ze wspólnoty jest dość prosta, niezbędne jest jednak skompletowanie kilku dokumentów.

Czytaj dalej

Kiedy możliwa jest eksmisja?

Post Image

Eksmisja niemal zawsze dotyczy osób, które korzystają z lokalu, nie mając przy tym do niego żadnego tytułu prawnego. Lokator, który utracił prawo do korzystania z mieszkania, jest zobowiązany do niezwłocznego wyprowadzenia się z niego.

Czytaj dalej

Jak bronić się przed stalkerem?

Post Image

Mianem stalkingu określa się uporczywe nękanie bądź prześladowanie ofiary przez stalkera. Termin ten pochodzi z języka angielskiego i oznacza „podchody” lub „skradanie się”. Określenie powstało w latach 80. XX wieku i definiowało zjawisko prześladowania sławnych aktorów i muzyków przez fanów.

Tagi:
Czytaj dalej

Jakie uprawnienia ma komornik, a jakie windykator?

Post Image

Wiele osób uważa, że zawód komornika i windykatora są zawodami tożsamymi, nie jest to jednak prawda. Mimo iż zadaniem zarówno komornika jak i windykatora jest odzyskanie zaległych należności od dłużnika, to komornik ma w tym celu o wiele więcej narzędzi i uprawnień.

Czytaj dalej

Zmiana nazwiska po rozwodzie

Post Image

Wraz z orzeczeniem rozwodu osoby, które zmieniły swoje nazwisko rodowe, decydują o tym, czy chcą do niego powrócić czy też pozostać przy nazwisku małżonka. Większość tych osób stanowią kobiety, jednak aktualnie przepisy dopuszczają także zmianę nazwiska mężczyzny, który może przyjąć nazwisko żony.

Czytaj dalej

Prawo do wizerunku, czyli co dziś może osoba fotografowana?

Post Image

W dobie wszechobecnych na ulicach i w innych miejscach publicznych kamer i aparatów fotograficznych pojawia się problem naruszania prawa do wizerunku. Na co w takim razie może sobie pozwolić fotograf, a jakie prawa ma osoba fotografowana?

Czytaj dalej

Kiedy sąd może odmówić orzeczenia rozwodu?

Post Image

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego należą do szczególnie trudnych, zarówno pod względem merytorycznym, jak i ze względu na bagaż emocjonalny, jakim są obciążone. Jednym z przykładów takich spraw jest rozwód, będący zazwyczaj niemiłym doświadczeniem dla obu stron, które w obliczu sądu i obcych osób muszą ujawniać swoje najintymniejsze sprawy.

Czytaj dalej

Jak wziąć rozwód z obcokrajowcem, którego miejsce pobytu jest nieznane?

Post Image

W czasach globalizacji coraz częściej zdarza się zawieranie małżeństw pomiędzy osobami pochodzącymi z różnych krajów. Nie zawsze jednak związki takie trwają długo i szczęśliwie, a na małżonków spada ciężar związany z przeprowadzeniem rozwodu, który jest bardziej skomplikowany od rozwodu małżeństw obywateli tego samego państwa.

Czytaj dalej

Jakie prawa ma pracownik zwolniony niezgodnie z obowiązującymi przepisami?

Post Image

Nieuzasadnione albo niezgodne z obowiązującym prawem zwolnienie z pracy uważane jest za bezprawne. Pracownik może wówczas dochodzić swoich praw na kilka sposobów.

Tagi:
Czytaj dalej