Porady prawne

Prawo do zachowku

Post Image

Dziedziczenie na podstawie testamentu ma pierwszeństwo przed dziedziczeniem ustawowym. W testamencie tym spadkodawca dowolnie rozdysponowuje swój majątek wskazując osoby z najbliższej rodziny, jak i niespokrewnione. W przypadku, gdy spadkodawca zapisze cały majątek obcej osobie, z pominięciem najbliższej rodziny i o tym fakcie dowiedzą się w trakcie postępowania spadkowego, mają prawo do zachowku.

Czytaj dalej

Jakie konsekwencje ma separacja?

Post Image

Związek małżeński jest to wspólnota duchowa, fizyczna i gospodarcza. Ustanie któregokolwiek elementu tej wspólnoty, bez uzasadnionej okoliczności życiowej, jest przejawem rozkładu. Gdy trudno liczyć na jakąkolwiek poprawę pojawia się pytanie – rozwód, czy może separacja?

Czytaj dalej

Jak odstąpić od umowy kupna?

Post Image

W obecnych czasach robienie zakupów w tradycyjnym sklepie jest coraz mniej popularne. Ze względu na rosnącą ilość obowiązków, a tym samym kurczącą się ilość czasu wolnego, konsumenci coraz częściej korzystają z alternatywnych form zakupów. Należą do nich między innymi zakupy przez internet, zamawianie towaru przez telefon, zakup u przedstawiciela handlowego. O ile pozwoli to na […]

Czytaj dalej

Co robić, gdy pracodawca nie płaci?

Post Image

Obowiązkiem pracodawcy jest terminowe wypłacanie w całości wynagrodzenia każdemu pracownikowi, co najmniej raz w miesiącu, w stałym, ustalonym z góry terminie. Wynagrodzenie płatne z dołu należy wypłacać pod koniec miesiąca, a najpóźniej w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego. Gdy pracodawca nie przestrzega zasad ustalonych w umowie, pracownik może dochodzić swoich praw w Państwowej […]

Tagi:
Czytaj dalej

Na czym polega unieważnienie małżeństwa?

Post Image

Termin „unieważnienie małżeństwa”, czyli ustanie małżeństwa, w praktyce oznacza zniweczenie wszystkich skutków małżeństwa od daty wydania orzeczenia prawomocnym wyrokiem sądu. Wyjątek stanowią dzieci pochodzące z małżeństwa unieważnionego, które zachowują swój dotychczasowy status.

Czytaj dalej

Sądowe ustalenie ojcostwa

Post Image

Z roku na rok do sądów trafia coraz więcej wniosków o ustalenie ojcostwa. Szczególnie dotyczy to sytuacji, gdy dziecko nie pochodzi ze związku małżeńskiego bądź istnieją poważne przesłanki, że ojcem dziecka nie jest obecny prawny partner kobiety. Sprawy takie nie zawsze są łatwe do rozstrzygnięcia, szczególnie w momencie, gdy wskazany przez kobietę mężczyzna nie przyznaje […]

Czytaj dalej

Odszkodowanie za błąd w sztuce lekarskiej

Post Image

Za błąd w sztuce lekarskiej uważane jest takie postępowanie lekarza, które jest niezgodne z powszechnie przyjętymi zasadami nauk medycznych, charakteryzowało się niestarannością, niedbalstwem, brakiem zasad etyki lekarskiej. W wyniku tych zaniedbań szkody doznać może nie tylko pacjent, ale także dziecko nienarodzone, jak i osoba trzecia. Dochodzenie praw przez pacjenta Osoba, która stała się ofiarą błędu […]

Czytaj dalej

Prawo do opieki nad dzieckiem

Post Image

W przypadku rozpadu związku małżeńskiego, a co za tym idzie wydaniem orzeczenia o rozwodzie, istotną kwestią należącą do sądu jest rozstrzygnięcie, kto i w jaki sposób będzie wykonywał władzę rodzicielską nad małoletnimi dziećmi. Przyjęcie ugody Jeżeli oboje małżonkowie rozstają się w zgodzie oraz zawarli porozumienie co do sprawowania władzy rodzicielskiej nad potomstwem, wtedy sąd, zgodnie […]

Czytaj dalej

Odwołanie darowizny jest możliwe

Post Image

Bywają sytuacje, kiedy odwołanie darowizny stanowi lepsze rozwiązanie niż przyjęcie podarowanego majątku lub ruchomości. Mimo iż takie wypadki należą do rzadkości, to rozwiązanie darowizny jest możliwe.

Czytaj dalej

Formalności spadkowe

Post Image

Sprawy spadowe pozornie wydają się proste i niewymagające. Wielokrotnie jednak zdarza się, że potrafią przysporzyć one różnych problemów. Dlatego też warto zapoznać się z formalnościami jakie mogą nas czekać po otrzymaniu spadku.

Czytaj dalej