Porady prawne

Nielegalne oprogramowanie to kradzież

Post Image

Każda firma chciałaby utrzymywać się jak najniższym kosztem, a uzyskiwać jak największe dochody. Dlatego też przedsiębiorcy starają się zaoszczędzać na czym się da, np. na zakupie legalnego oprogramowania. Należy jednak pamiętać, że jeśli dana osoba prywatna czy firma nabędzie pirackie oprogramowanie, może w każdej chwili ponieść konsekwencje karne i finansowe za naruszenie praw autorskich. Jak […]

Tagi:
Czytaj dalej

Jak złożyć pozew sądowy?

Aby rozpocząć postępowanie sądowe w danej sprawie, przed sądem trzeba najpierw złożyć pozew. Kwestią zasadniczą jest złożenie wniosku do odpowiedniego dla danej sprawy sądu oraz wybór samego jego sposobu złożenia. Odpowiedzi na to pytanie udziela kodeks postępowania cywilnego.

Czytaj dalej

Kiedy komornik ma prawo zająć konto?

Post Image

Egzekucja przez komornika nazywana jest zajęciem. Stanowi ona jeden z najefektywniejszych sposobów dochodzenia wierzytelności. Kiedy komornik ma prawo zająć konto, jak się to odbywa i jakie mamy wówczas możliwości – o tym poniżej w artykule.

Czytaj dalej

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

Post Image

Ubezpieczonemu, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu przysługuje jednorazowe odszkodowanie pieniężne zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania (Dz. U. […]

Czytaj dalej

Oszkodowanie od zarządcy lub właściciela drogi

Post Image

Polskie drogi niestety nie należą do najlepszych pod względem ich stanu technicznego. Szczególnie można to zauważyć po zimie, gdy zejdzie śnieg i oblodzenie, a ulice zostaną przynajmniej częściowo uprzątnięte z zalegającego na nich piasku. Wtedy oczom kierowcy ukazuje się mało przyjemny obraz zniszczeń po zimie. Z asfaltu zieją większe lub mniejsze dziury, których czasem nie […]

Czytaj dalej

Prawo do zachowku

Post Image

Dziedziczenie na podstawie testamentu ma pierwszeństwo przed dziedziczeniem ustawowym. W testamencie tym spadkodawca dowolnie rozdysponowuje swój majątek wskazując osoby z najbliższej rodziny, jak i niespokrewnione. W przypadku, gdy spadkodawca zapisze cały majątek obcej osobie, z pominięciem najbliższej rodziny i o tym fakcie dowiedzą się w trakcie postępowania spadkowego, mają prawo do zachowku.

Czytaj dalej

Jakie konsekwencje ma separacja?

Post Image

Związek małżeński jest to wspólnota duchowa, fizyczna i gospodarcza. Ustanie któregokolwiek elementu tej wspólnoty, bez uzasadnionej okoliczności życiowej, jest przejawem rozkładu. Gdy trudno liczyć na jakąkolwiek poprawę pojawia się pytanie – rozwód, czy może separacja?

Czytaj dalej

Jak odstąpić od umowy kupna?

Post Image

W obecnych czasach robienie zakupów w tradycyjnym sklepie jest coraz mniej popularne. Ze względu na rosnącą ilość obowiązków, a tym samym kurczącą się ilość czasu wolnego, konsumenci coraz częściej korzystają z alternatywnych form zakupów. Należą do nich między innymi zakupy przez internet, zamawianie towaru przez telefon, zakup u przedstawiciela handlowego. O ile pozwoli to na […]

Czytaj dalej

Co robić, gdy pracodawca nie płaci?

Post Image

Obowiązkiem pracodawcy jest terminowe wypłacanie w całości wynagrodzenia każdemu pracownikowi, co najmniej raz w miesiącu, w stałym, ustalonym z góry terminie. Wynagrodzenie płatne z dołu należy wypłacać pod koniec miesiąca, a najpóźniej w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego. Gdy pracodawca nie przestrzega zasad ustalonych w umowie, pracownik może dochodzić swoich praw w Państwowej […]

Tagi:
Czytaj dalej

Na czym polega unieważnienie małżeństwa?

Post Image

Termin „unieważnienie małżeństwa”, czyli ustanie małżeństwa, w praktyce oznacza zniweczenie wszystkich skutków małżeństwa od daty wydania orzeczenia prawomocnym wyrokiem sądu. Wyjątek stanowią dzieci pochodzące z małżeństwa unieważnionego, które zachowują swój dotychczasowy status.

Czytaj dalej