Aktualności

Po co nam ustawa śmieciowa?

Post Image

Dnia 1 lipca 2013 roku weszła w życie „Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw”. Tego samego dnia wszystkie umowy zawierane wcześniej z firmami komunalnymi na wywóz śmieci przestały obowiązywać, a „opiekę” nad odpadami przejęły gminy, zabierając tym samym mieszkańcom prawo […]

Czytaj dalej

Likwidacja sądów rejonowych

Post Image

W kwietniu 2013 r. ówczesny minister sprawiedliwości – Jarosław Gowin rozpoczął zmiany studyjne nad, jak to podkreślił, nieefektywną strukturą sądownictwa w Polsce. Najistotniejszą kwestią w jego działaniach miała być likwidacja sądów rejonowych i przejście na sądownictwo dwuszczeblowe (sądy I instancji – okręgowe i II instancji – apelacyjne). Za główny cel zmian w resorcie sprawiedliwości obrano […]

Czytaj dalej