Jaka temperatura wymagana jest w miejscu pracy?

Temperatura w miejscu pracy

Nie jest tajemnicą, że odpowiednie warunki pracy wpływają pozytywnie na jej wykonywanie, a niejednokrotnie są wręcz niezbędne dla zachowania dobrego samopoczucia i koncentracji pracowników, niezbędnych przy świadczeniu pracy. Z tego powodu przepisy o bezpieczeństwie i higienie pracy regulują również kwestię minimalnej temperatury w miejscu pracy, jaką pracodawca zobowiązany jest zapewnić. Nie ma przy tym znaczenia i nie może być wymówką zła kondycja finansowa przedsiębiorstwa, ponieważ zgodnie z orzecznictwem, uchylanie się pracodawcy od tego obowiązku w każdym wypadku grozi karą grzywny, która wynieść może nawet 30 tys. zł.

Wysokość temperatury zależna jest od warunków pogodowych, ale także od rodzaju i miejsca świadczenia pracy. W pomieszczeniach, gdzie wykonywana jest lekka praca fizyczna bądź biurowa, nie może ona zejść poniżej 18°C, natomiast w przypadku pracy fizycznej innej niż lekka temperatura pomieszczeń nie może spaść poniżej 14°C.

Wymiar temperatury w wysokości 14°C nie obowiązuje jednak w sytuacjach, gdy ze względu na rodzaj wykonywanej pracy i warunki technologiczne, dla prawidłowości przebiegu procesu przemysłowego zapewnienie niższej temperatury jest niezbędne. Dzieje się tak np. w przypadku pracy w chłodniach.

Jeśli natomiast praca wykonywana jest w terenie lub w pomieszczeniach nieogrzewanych obowiązki pracodawcy polegają na zapewnieniu pracownikom możliwości ogrzania się. W pobliżu miejsc pracy musi on zapewnić pomieszczenie chroniące pracowników przed opadami atmosferycznymi, umożliwiające ogrzanie się i zmianę odzieży. W pomieszczeniach tych powinny się znajdować urządzenia do podgrzewania posiłków, a stała temperatura w nich panująca musi wynosić minimum 16°C. Jeśli zapewnienie takiego pomieszczenia nie jest możliwe ze względu na warunki, pracodawca musi wówczas zapewnić źródła ciepła w pobliżu miejsc wykonywanej pracy. Ponadto powinien zapewnić pracownikom właściwą odzież ochronną, która przeznaczona jest do użytkowania w niskich temperaturach. Dodatkowo jeśli temperatura powietrza spadnie poniżej 10°C, lub w przypadku wykonywania pracy fizycznej na otwartej przestrzeni w okresie zimowym, pracodawca musi zapewnić ciepły posiłek regeneracyjny.

Nieprzestrzeganie powyższych wytycznych w jakimkolwiek zakresie grozi pracodawcy sporą karą finansową. Należy również pamiętać, że przepisy wynikające z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie zapewnienia minimalnej temperatury w miejscu pracy, dotyczą wszystkich pracowników, w tym również zleceniobiorców. Jeśli pracodawcę z pracownikiem łączy stosunek zlecenia, jego odpowiedzialność co do zapewnienia właściwych warunków temperaturowych wygląda tak samo, jak w stosunku do pracowników zatrudnionych na umowę o pracę.

Przepisy te obowiązują więc wszystkich pracodawców, bez względu na rodzaj umowy łączący ich z pracownikami, a także bez względu na kondycję finansową przedsiębiorstwa. Wynika to z faktu, że zapewnienie właściwej temperatury jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka, a nieprzestrzeganie tego wymogu, poza konsekwencjami zdrowotnymi, może wpływać także na zmniejszoną koncentrację, czy obniżone zdolności manualne, co np. w halach produkcyjnych może już powodować ryzyko poważnego uszczerbku na zdrowiu albo nawet zagrożenia życia.

Tagi:

Jeden komentarz

  1. Smithd683 pisze:

    Really great info can be found on site. bfccddkceedeekfd

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.