Porady prawne

Co grozi za składanie fałszywych zeznań?

Post Image

Krzywoprzysięstwo, jako przestępstwo wymierzone przeciw wymiarowi sprawiedliwości, regulowane jest przez kodeks karny (KK) i kodeks postępowania karnego (KPK).

Tagi:
Czytaj dalej

Jak świadek powinien zachować się w sądzie?

Post Image

Świadkiem w sensie procesowym zostaje się z chwilą powołania do pełnienia roli o takim charakterze. Dokonuje tego prokurator w fazie postępowania przygotowawczego albo sąd na etapie procesu.

Czytaj dalej

Kary za znęcanie się nad zwierzętami

Post Image

Niestety na świecie przypadków znęcania się nad zwierzętami nie brakuje. To samo dotyczy naszego kraju. O wyrzucaniu psów przez okno, podpalaniu kotów czy głodzeniu zwierząt gospodarskich słyszymy aż nadto często. Miłośnicy naszych „braci mniejszych” oraz aktywni obrońcy praw zwierząt wciąż walczą o zwiększenie kar dla znęcających się nad czworonogami

Tagi:
Czytaj dalej

Uważaj na kruczki w umowach najmu

Post Image

W dzisiejszych czasach, najem mieszkania dla wielu, zwłaszcza młodych ludzi – niemogących pozwolić sobie na zakup własnego – stanowi jedyną możliwość usamodzielnienia się. Decydując się na taki krok warto zawrzeć umowę najmu, określającą jego warunki.

Czytaj dalej

Czym zajmuje się mediator rodzinny?

Post Image

Mediacje rodzinne określić można jako próba doprowadzenia do ugodowego rozwiązania sporu istniejącego między członkami rodziny, w tym między małżonkami, która będzie satysfakcjonująca dla stron konfliktu.

Czytaj dalej

Jaka jest odpowiedzialność za długi współmałżonka

Post Image

Powstanie wspólności majątkowej, w niektórych przypadkach, wiąże się także ze wspólnym ponoszeniem odpowiedzialności za długi zaciągnięte przez jednego z małżonków. Jednak odpowiedzialność taka dotyczy długów powstałych jedynie w trakcie trwania małżeństwa i obejmuje majątek, wspólnie w tym czasie nabyty.

Czytaj dalej

Formalności związane z rejestracją auta sprowadzonego z zagranicy

Post Image

Formalności związane ze sprowadzeniem auta z obcego kraju i jego rejestracją, zależą od tego, czy pochodzi ono z Unii Europejskiej czy spoza niej. Procedura rejestracja auta pochodzącego ze wspólnoty jest dość prosta, niezbędne jest jednak skompletowanie kilku dokumentów.

Czytaj dalej

Kiedy możliwa jest eksmisja?

Post Image

Eksmisja niemal zawsze dotyczy osób, które korzystają z lokalu, nie mając przy tym do niego żadnego tytułu prawnego. Lokator, który utracił prawo do korzystania z mieszkania, jest zobowiązany do niezwłocznego wyprowadzenia się z niego.

Czytaj dalej

Jak bronić się przed stalkerem?

Post Image

Mianem stalkingu określa się uporczywe nękanie bądź prześladowanie ofiary przez stalkera. Termin ten pochodzi z języka angielskiego i oznacza „podchody” lub „skradanie się”. Określenie powstało w latach 80. XX wieku i definiowało zjawisko prześladowania sławnych aktorów i muzyków przez fanów.

Tagi:
Czytaj dalej

Jakie uprawnienia ma komornik, a jakie windykator?

Post Image

Wiele osób uważa, że zawód komornika i windykatora są zawodami tożsamymi, nie jest to jednak prawda. Mimo iż zadaniem zarówno komornika jak i windykatora jest odzyskanie zaległych należności od dłużnika, to komornik ma w tym celu o wiele więcej narzędzi i uprawnień.

Czytaj dalej