Słownik terminów

Immisja

Immisja z definicji jest działaniem właściciela nieruchomości na własnym gruncie, którego skutki odczuwalne są na gruncie sąsiedzkim. Ustawodawca w art. 140 k.c. określa uprawnienia, jakie przysługują właścicielowi nieruchomości, takie jak możliwość korzystania z niej czy rozporządzania nią. Prawo wskazuje jednak granice tych uprawnień i odsyła do ustaw i klauzul generalnych.

Czytaj dalej

Rękojmia a reklamacja

Reklamacja jest to żądanie klienta skierowane do wykonawcy lub sprzedawcy, mające ścisły związek z nieprawidłowo wykonaną usługą lub z niezadowalającą jakością zakupionego towaru. Może być to żądanie naprawy lub wymiany towaru czy usługi, albo zwrot całości lub części kwoty zapłaconej tytułem wynagrodzenia.

Czytaj dalej

Copyright trolling

Zjawisko copyright trollingu jest stosunkowo nowe – zostało nagłośnione kilka lat temu. Początkowo pojęcie trollingu odnoszono głównie do działań polegających na uzyskaniu patentu lub zarejestrowaniu znaku towarowego w celu ścigania innych za naruszenia i czerpania z tego korzyści finansowych. Obecnie pojęcie to jest częściej stosowane w odniesieniu do praw autorskich.

Czytaj dalej

Czynny żal

Czynny żal jest określeniem nieformalnym, więc nie jest ściśle definiowany przez prawo. Określa się tak zachowanie polegające na zaniechaniu przestępstwa lub zapobieganiu jego skutkom przez sprawcę. Okazanie czynnego żalu może doprowadzić do złagodzenia kary lub nawet do całkowitego jej uniknięcia.

Czytaj dalej