Porady prawne

Czynny żal

Czynny żal jest określeniem nieformalnym, więc nie jest ściśle definiowany przez prawo. Określa się tak zachowanie polegające na zaniechaniu przestępstwa lub zapobieganiu jego skutkom przez sprawcę. Okazanie czynnego żalu może doprowadzić do złagodzenia kary lub nawet do całkowitego jej uniknięcia.

Czytaj dalej

Nieuczciwe praktyki operatorów telekomunikacyjnych

Zmiana warunków umowy, nieuczciwi przedstawiciele handlowi czy usługi SMS w zawyżonej cenie to tylko niektóre problemy, jakie napotykają niekiedy na swojej drodze klienci podczas kontaktów z operatorami telekomunikacyjnymi. W takiej sytuacji można zgłosić się do instytucji takiej jak UKE.

Czytaj dalej

Odpowiedzialność hotelu za rzeczy gości

Gdy wynajmujemy pokój w hotelu, jesteśmy zmuszeni zostawić tam nasze rzeczy, które mogą stać się przedmiotem uszkodzenia lub kradzieży. Niektórzy hotelarze, szczególnie właściciele małych obiektów, próbują w swoich regulaminach wyłączyć albo ograniczyć odpowiedzialność za takie zdarzenia, jednak nie mają takiego prawa.

Czytaj dalej

Czym jest domena publiczna?

Domena publiczna daje nieograniczone prawo korzystania z utworów, które nie są objęte prawem autorskim, gdyż albo zdążyło ono już wygasnąć, albo nigdy ich nie dotyczyło.

Czytaj dalej

Kto odpowiada za bezdomne zwierzęta?

Za łapanie bezpańskich zwierząt i zapewnienie im odpowiedniej opieki odpowiedzialna jest gmina. Obowiązek ten dotyczy nie tylko psów i kotów porzuconych, ale również tych zabłąkanych, które zgubiły się i nie potrafią wrócić do domu. Gmina powinna więc jednocześnie dbać o bezpieczeństwo bezpańskich zwierząt oraz bezpieczeństwo ludzi na ulicach.

Czytaj dalej

Zasady zbierania danych osobowych

Dane osobowe, zgodnie z definicją zawartą w ustawie o ochronie danych osobowych, to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Zbieranie i przetwarzanie danych jest objęte specjalnymi procedurami.

Czytaj dalej

Prawo cytatu

Można zwięźle napisać, że prawo cytatu to możliwość zamieszczenia w swoim własnym dziele, części rozpowszechnionych utworów innych twórców. Można nieraz wykorzystać nawet cały utwór, jeśli jest on tak zwaną krótką formą, a przede wszystkim możemy zrobić to bez zgody twórcy i bez uiszczania wynagrodzenia.

Czytaj dalej

Dozwolony użytek

Dozwolony użytek w prawie własności intelektualnej jest definiowany jako zezwolenie na korzystanie z już rozpowszechnionego utworu bez konieczności zgody właściciela praw autorskich lub patentowych pod ściśle określonymi warunkami i w ściśle określonych sytuacjach. W Polsce te warunki i sytuacje są sprecyzowane przez ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych w artykułach od 23 do 35.

Czytaj dalej

Opłata reprograficzna

Opłata reprograficzna jest doliczana do ceny kopiarek, skanerów, nagrywarek i innych urządzeń służących do kopiowania, a także do cen czystych nośników (np. płyt CD i papieru do kserowania). Dotyczy tych urządzeń i nośników, które są wykorzystywane do kopiowania utworów przez osoby fizyczne. Chodzi tu o tzw. dozwolony użytek – kopiowanie legalnie pozyskanych utworów do własnych […]

Czytaj dalej

Partnerstwo publiczno-prywatne

Post Image

Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) to jedna z możliwości realizacji zadań publicznych. Instytucja ta opiera się na współpracy pomiędzy jednostką publiczną, należącą do administracji rządowej czy samorządowej, a podmiotem prywatnym, działającym w sferze usług publicznych i na podstawie długoterminowej umowy o charakterze komercyjnym.

Czytaj dalej