Porady prawne

Nieuczciwe praktyki operatorów telekomunikacyjnych

Zmiana warunków umowy, nieuczciwi przedstawiciele handlowi czy usługi SMS w zawyżonej cenie to tylko niektóre problemy, jakie napotykają niekiedy na swojej drodze klienci podczas kontaktów z operatorami telekomunikacyjnymi. W takiej sytuacji można zgłosić się do instytucji takiej jak UKE.

Czytaj dalej

Odpowiedzialność hotelu za rzeczy gości

Gdy wynajmujemy pokój w hotelu, jesteśmy zmuszeni zostawić tam nasze rzeczy, które mogą stać się przedmiotem uszkodzenia lub kradzieży. Niektórzy hotelarze, szczególnie właściciele małych obiektów, próbują w swoich regulaminach wyłączyć albo ograniczyć odpowiedzialność za takie zdarzenia, jednak nie mają takiego prawa.

Czytaj dalej

Czym jest domena publiczna?

Domena publiczna daje nieograniczone prawo korzystania z utworów, które nie są objęte prawem autorskim, gdyż albo zdążyło ono już wygasnąć, albo nigdy ich nie dotyczyło.

Czytaj dalej

Kto odpowiada za bezdomne zwierzęta?

Za łapanie bezpańskich zwierząt i zapewnienie im odpowiedniej opieki odpowiedzialna jest gmina. Obowiązek ten dotyczy nie tylko psów i kotów porzuconych, ale również tych zabłąkanych, które zgubiły się i nie potrafią wrócić do domu. Gmina powinna więc jednocześnie dbać o bezpieczeństwo bezpańskich zwierząt oraz bezpieczeństwo ludzi na ulicach.

Czytaj dalej

Zasady zbierania danych osobowych

Dane osobowe, zgodnie z definicją zawartą w ustawie o ochronie danych osobowych, to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Zbieranie i przetwarzanie danych jest objęte specjalnymi procedurami.

Czytaj dalej

Prawo cytatu

Można zwięźle napisać, że prawo cytatu to możliwość zamieszczenia w swoim własnym dziele, części rozpowszechnionych utworów innych twórców. Można nieraz wykorzystać nawet cały utwór, jeśli jest on tak zwaną krótką formą, a przede wszystkim możemy zrobić to bez zgody twórcy i bez uiszczania wynagrodzenia.

Czytaj dalej

Dozwolony użytek

Dozwolony użytek w prawie własności intelektualnej jest definiowany jako zezwolenie na korzystanie z już rozpowszechnionego utworu bez konieczności zgody właściciela praw autorskich lub patentowych pod ściśle określonymi warunkami i w ściśle określonych sytuacjach. W Polsce te warunki i sytuacje są sprecyzowane przez ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych w artykułach od 23 do 35.

Czytaj dalej

Opłata reprograficzna

Opłata reprograficzna jest doliczana do ceny kopiarek, skanerów, nagrywarek i innych urządzeń służących do kopiowania, a także do cen czystych nośników (np. płyt CD i papieru do kserowania). Dotyczy tych urządzeń i nośników, które są wykorzystywane do kopiowania utworów przez osoby fizyczne. Chodzi tu o tzw. dozwolony użytek – kopiowanie legalnie pozyskanych utworów do własnych […]

Czytaj dalej

Partnerstwo publiczno-prywatne

Post Image

Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) to jedna z możliwości realizacji zadań publicznych. Instytucja ta opiera się na współpracy pomiędzy jednostką publiczną, należącą do administracji rządowej czy samorządowej, a podmiotem prywatnym, działającym w sferze usług publicznych i na podstawie długoterminowej umowy o charakterze komercyjnym.

Czytaj dalej

BlaBlaCar – czy wspólne podróżowanie jest zgodne z prawem?

Post Image

Carpooling, czyli idea wspólnych przejazdów, cieszy się u nas coraz większą popularnością. Z  BlaBlaCar każdego miesiąca korzysta ponad milion osób. Nic w tym dziwnego – podróżowanie w taki sposób jest tańsze, szybsze oraz bardziej komfortowe od tradycyjnych form. Jednak czy idea współdzielenia kosztów podróżowania bez odprowadzenia podatku jest zgodna z prawem? Temat ten bierzemy pod […]

Czytaj dalej