Porady prawne

Kiedy można wycofać pozew rozwodowy?

Post Image

Kwestia dopuszczalności cofnięcia pozwu rozwodowego interesuje osoby, które po złożeniu pozwu w sądzie zobaczyły szansę na ratowanie swojego małżeństwa. Ustawodawca uregulował ten problem w przepisach kodeksu postępowania cywilnego.

Czytaj dalej

Kiedy możliwe jest zatrzymanie na 48 godzin?

Post Image

Zatrzymanie osoby na 48 h jest jednym z instrumentów przysługujących policji i innym służbom w stosunku do osób, co do których istnieją przesłanki wskazujące na to, że dopuściła się ona popełnienia przestępstwa.

Tagi:
Czytaj dalej

Kiedy sąd może wydać wyrok zaoczny?

Post Image

Wyrok zaoczny jest rodzajem wyroku sądowego, który wydawany jest pod nieobecność pozwanego lub oskarżonego.

Czytaj dalej

Jakie jest postępowanie odszkodowawcze po kolizji?

Post Image

Przepisy dotyczące roszczeń należnych z tytułu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, przyznają poszkodowanemu w wypadku drogowym pierwszeństwo w ich dochodzeniu od sprawcy tego wypadku. Jednak faktyczną wypłatę odszkodowania przejmuje na siebie zakład ubezpieczeń, w którym sprawca miał wykupioną polisę OC.

Czytaj dalej

Nowa ustawa wzmacnia prawa konsumenta

Post Image

W tym roku Mikołaj będzie wyjątkowo hojny dla konsumentów robiących zakupy w sklepach internetowych i stacjonarnych. Co prawda, już po szale świątecznych zakupów, ale jeszcze w świątecznej atmosferze, bo 25 grudnia wejdzie w życie nowa ustawa o prawach konsumenta.

Czytaj dalej

Jaka temperatura wymagana jest w miejscu pracy?

Post Image

Nie jest tajemnicą, że odpowiednie warunki pracy wpływają pozytywnie na jej wykonywanie, a niejednokrotnie są wręcz niezbędne dla zachowania dobrego samopoczucia i koncentracji pracowników, niezbędnych przy świadczeniu pracy. Z tego powodu przepisy o bezpieczeństwie i higienie pracy regulują również kwestię minimalnej temperatury w miejscu pracy, jaką pracodawca zobowiązany jest zapewnić.

Tagi:
Czytaj dalej

Czy kserowanie książek jest legalne?

Post Image

Na wielu publikacjach książkowych, szczególnie na tytułach akademickich, widnieje ostrzeżenie o zakazie ich kopiowania pod groźbą konsekwencji prawnych. Czy jest to zapis uzasadniony, czy jest jedynie próbą przestraszenia stosowaną przez wydawców i autorów, aby czytelnicy zamiast kopiowania kupowali książki na własność?

Czytaj dalej

Czy można nie przyjąć mandatu?

Post Image

Nieprzestrzeganie przepisów skutkować może otrzymaniem mandatu, w którym powinna zostać określona kara pieniężna zgodna z obowiązującym taryfikatorem, i ewentualne inne konsekwencje, jak punkty karne w przypadku złamania przepisów ruchu drogowego.

Czytaj dalej

Jakie konsekwencje ma zniesławienie w internecie

Post Image

Wraz z rozwojem sieci internetowej i wzrostem jej popularności, a także kiedy większość mieszkańców globu ma do niej dostęp, pojawiają się problemy sklasyfikowane do tej pory wyłącznie w sferze niezwiązanej z internetem, ale coraz częściej w nim występujące. W związku z tym konieczne było rozszerzenie wielu regulacji prawnych, w tym z zakresu prawa karnego, o […]

Tagi:
Czytaj dalej

Do czego zobowiązuje klauzula poufności zawarta z pracodawcą?

Post Image

W umowach z pracownikami, czy też jako aneksy do głównych umów czy kontraktów, pracodawcy często zawierają tzw. klauzulę dotyczącą nieujawniania tajemnicy przedsiębiorstwa, powszechnie znaną jako klauzula poufności. Podpisując ją pracownik zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich danych i informacji o firmie, jakie posiada lub zdobędzie.

Czytaj dalej