Porady prawne

Zwierzę po śmierci właściciela – aspekty prawne

Polskie prawo jest bardzo niedoskonałe, jeśli chodzi o zabezpieczenie losu zwierząt po śmierci właściciela. Jeśli właściciel nie zadba zawczasu, by zapewnić zwierzakowi opiekę na wypadek takiego zdarzenia, konsekwencje mogą być dramatyczne.

Czytaj dalej

Domniemanie doręczenia

Pisma sądowe są często doręczane pocztą. Zdarza się, że adresaci ich nie odbierają – czy to wskutek sytuacji losowych (np. pobytu poza miejscem zamieszkania), czy to celowo (w przekonaniu, że unikną konsekwencji). Jednak nieodebranie przesyłki również ma skutki prawne, co do czego wiele osób nie ma świadomości.

Czytaj dalej

Rękojmia a reklamacja

Reklamacja jest to żądanie klienta skierowane do wykonawcy lub sprzedawcy, mające ścisły związek z nieprawidłowo wykonaną usługą lub z niezadowalającą jakością zakupionego towaru. Może być to żądanie naprawy lub wymiany towaru czy usługi, albo zwrot całości lub części kwoty zapłaconej tytułem wynagrodzenia.

Czytaj dalej

Copyright trolling

Zjawisko copyright trollingu jest stosunkowo nowe – zostało nagłośnione kilka lat temu. Początkowo pojęcie trollingu odnoszono głównie do działań polegających na uzyskaniu patentu lub zarejestrowaniu znaku towarowego w celu ścigania innych za naruszenia i czerpania z tego korzyści finansowych. Obecnie pojęcie to jest częściej stosowane w odniesieniu do praw autorskich.

Czytaj dalej

Prawa pracownika dotyczące urlopu

Prawo do urlopu to jedno z podstawowych praw pracowniczych. Jest konstytucyjnym prawem obywatelskim, gwarantowanym przez art. 66 Konstytucji RP. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu.

Czytaj dalej

Czynny żal

Czynny żal jest określeniem nieformalnym, więc nie jest ściśle definiowany przez prawo. Określa się tak zachowanie polegające na zaniechaniu przestępstwa lub zapobieganiu jego skutkom przez sprawcę. Okazanie czynnego żalu może doprowadzić do złagodzenia kary lub nawet do całkowitego jej uniknięcia.

Czytaj dalej

Nieuczciwe praktyki operatorów telekomunikacyjnych

Zmiana warunków umowy, nieuczciwi przedstawiciele handlowi czy usługi SMS w zawyżonej cenie to tylko niektóre problemy, jakie napotykają niekiedy na swojej drodze klienci podczas kontaktów z operatorami telekomunikacyjnymi. W takiej sytuacji można zgłosić się do instytucji takiej jak UKE.

Czytaj dalej

Odpowiedzialność hotelu za rzeczy gości

Gdy wynajmujemy pokój w hotelu, jesteśmy zmuszeni zostawić tam nasze rzeczy, które mogą stać się przedmiotem uszkodzenia lub kradzieży. Niektórzy hotelarze, szczególnie właściciele małych obiektów, próbują w swoich regulaminach wyłączyć albo ograniczyć odpowiedzialność za takie zdarzenia, jednak nie mają takiego prawa.

Czytaj dalej

Czym jest domena publiczna?

Domena publiczna daje nieograniczone prawo korzystania z utworów, które nie są objęte prawem autorskim, gdyż albo zdążyło ono już wygasnąć, albo nigdy ich nie dotyczyło.

Czytaj dalej

Kto odpowiada za bezdomne zwierzęta?

Za łapanie bezpańskich zwierząt i zapewnienie im odpowiedniej opieki odpowiedzialna jest gmina. Obowiązek ten dotyczy nie tylko psów i kotów porzuconych, ale również tych zabłąkanych, które zgubiły się i nie potrafią wrócić do domu. Gmina powinna więc jednocześnie dbać o bezpieczeństwo bezpańskich zwierząt oraz bezpieczeństwo ludzi na ulicach.

Czytaj dalej